E-mail sikkerhed

Vi oplever, at mange virksomheder er udfordret af forsøg på at liste oplysninger ud af jer og jeres medarbejdere. Det kan være forsøg på at overtage mailkonti og for at redigere fakturaer og genfremsende til dine debitorer med nye betalingsoplysninger. Det kan også være for at kryptere alt data og forlange løsepenge, for at I kan få dataene igen.

Det er nemt at få adgang til en persons postkasse ved blot at sende en mail. Derfor er det vores opgave at sikre, at det ikke sker. Hvis det sker, er det vores opgave at sikre, at det link du f.eks. modtager giver dig en advarsel og en stopklods.

Heldigvis har vi helt styr på, hvordan det gribes an, og kan opspore hvor i jeres virksomhed, der er klikket på et farligt link og hvilke informationer, der er kommet ud. Det samme gælder når der er tale om sikring mod CEO fraud, impersonation protection, virusscanning, fjernelse af spam, og omskrivning af alle links og logning.

Du skal bruge det til at sikre, at din virksomhed ikke skal bruge unødvendige ressourcer på at genskabe data, betale løsepenge og til at sikre dine medarbejdere ikke bruger unødvendig tid på at spekulere på om en given e-mail skal åbnes eller ej.